CÔNG TY TNHH SX – XD TÂN

 

PHÚ KHÁNH

 

Địa chỉ: 32/8 Đường TL 12, P.Thạnh Lộc,

 

Quận 12, TP.HCM

 

Điện Thoại: 0987 042 900

 

Hotline: 0902 494 151

 

E-mail: tanphukhanhco@gmail.com

 

Web: ChongthamPhukhanh.com