Danh mục: sửa chữa bê tông

xu ly an mon cot thep cau cang

Sửa chữa gia cố kết cấu bê tông

Sửa chữa gia cố kết cấu bê tông cốt thép. Kết cấu bêtông cốt thép chịu tác động của môi trường xung quanh dưới các hình thái khác nhau như tác động cơ học, lý học và hóa học dần dần bị xuống cấp, dẫn đến tình trạng hư hỏng cần Sửa chữa gia cố